Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Reaguj na przemoc

Reaguj na przemoc

Przemoc w rodzinie to:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Jeżeli doznajesz przemocy od osoby najbliższej, jeżeli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu komuś dzieje się krzywda nie czekaj, REAGUJ

Możesz skontaktować się z: 
– pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 3/5
tel.: 668 – 374 – 148,  e-mail: gops@pabianice.gmina.pl
– kuratorem sądowym wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich tel.:  42 225 – 51 – 89
– kuratorem sądowym wykonującym orzeczenia w sprawach karnych, tel.: 42 225 – 51 – 17
– dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji  tel.: 47 842 40 82 – Posterunek Policji mieści się w Hermanowie 24 n
Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy możesz skorzystać z oferty następujących instytucji:  
– Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85. Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy tel.: 42 640-65-91  
Dom Samotnej Matki z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a
tel.: 42 688-18-49  
Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu)porady e-mail:niebieskalinia@niebieskalinia.info   
– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
dyżury pracowników pon.-wt. 17.00 – 21.00, tel.: 22 666-28-50
– Kryzysowy Telefon Zaufania tel.: 116 123, czynny codziennie
w godzinach 14.00 – 22.00  
Centrum Praw Kobiet – ul. Piotrkowska 115/4, tel.: 42 633-34-11, 736-608-493


Pomoc dla sprawców przemocy domowej chcących wziąć udział w programie korekcyjno – edukacyjnym, którego celem jest wzięcie odpowiedzialności przez sprawców za swoje zachowanie i zaprzestanie stosowania przemocy:

Miejskie Centru Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, tel. 42 676 16 61 – program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową.


Powrót