Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Karta Dużej Rodziny

Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice (gminy wiejskiej), tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – stronę 3 i 4 należy powielić w zależności od ilości osób w rodzinie.

Do każdego wniosku o Kartę Dużej Rodziny należy dołączyć wypełnione przez obojga rodziców oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej:
ZDKR-03 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.

Załączniki do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

  1. ZDKR-01 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej – w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia.
  2. ZKDR-02 Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka – w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  3. ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych – w przypadku osób, które będą chciały wyświetlać swoje Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych (należy we wniosku o Kartę Dużej Rodziny zaznaczyć odpowiednią formę karty).

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?
Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do GOPS Pabianice, ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice.
Opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny wynosi 15,00 zł.

Ponadto, w przypadku wyrobienia duplikatu karty należy napisać oświadczenie, co stało się z kartą, w jakich okolicznościach została zgubiona/skradziona.
Opłatę za duplikat Karty Dużej Rodziny należy przelać na konto GOPS Pabianice nr: 75 1090 1304 0000 0001 4382 3455 z dopiskiem ,,Opłata za wydanie duplikatu KDR dla …..” (imię i nazwisko osoby, dla której ma być wydany duplikat karty).

UWAGA!

Od 9 czerwca 2021 r. każdy posiadacz aktywnej Karty (tradycyjnej i elektronicznej) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.!


Powrót