Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Fundusz alimentacyjny

Wniosek do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Załączniki:

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu – fundusz alimentacyjny

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o bezskuteczności alimentów

Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób z KRUS Oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej fundusz alimentacyjny

Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.


Powrót