Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja

W związku z przyznaniem Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pabianicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu nr FELD.07.09-IP.01-0012/23 pn. CUŚ dla pabianickiego informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie. Beneficjentem projektu może być osoba z niepełnosprawnością potrzebująca wsparcia drugiej osoby w […]

Czytaj dalej...

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 realizowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie usługi asystenta dla Gminy Pabianice wynosi: 22 236,00 zł Całkowita kwota środków finansowanych z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu łącznie z kosztami obsługi programu wynosi: 22 236,00 zł Celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy […]

Czytaj dalej...

Dodatek osłonowy – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że od stycznia 2024 r. przysługuje jednorazowa pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30-04-2024 r. Decyduje data wpływu wniosku do organu – zgodnie z art. 61 § […]

Czytaj dalej...

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 01.01.2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych dotyczące warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Od 1 stycznia 2024 r. nowy rodzaj świadczenia tj. świadczenie wspierające będące zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z […]

Czytaj dalej...

Przycisk Sieci Życia®: mała rzecz – wielka sprawa

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej sieci RatunkowejPrzycisk Sieci Życia®: mała rzecz – wielka sprawa! Nasze życie może się zmienić w jednej chwili. Tracimy bliską osobę, zdrowie, dom, dorobek całegożycia. Na niektóre z tych zdarzeń nie mamy wpływu. Są jednak takie sytuacje,…kiedy ryzyko stratymożemy znacznie ograniczyć, a nawet całkiem wyeliminować. Warto zawczasu o tym pomyśleć.Nie liczyć na […]

Czytaj dalej...

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 i 2024 roku

Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych (tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem dostarczającym paliwo gazowe) w gospodarstwie domowym: – wykorzystuje jako główne […]

Czytaj dalej...

Dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od dnia 01 grudnia 2022 r. Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła / ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny) i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 […]

Czytaj dalej...

Ponowne zapytanie ofertowe – świadczenie usług opiekuńczych

Więcej informacji

Czytaj dalej...

UWAGA wypłaty dodatków!

Informujemy, iż wypłaty dodatku węglowego oraz na inne źródła ogrzewania zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług opiekuńczych

Więcej informacji

Czytaj dalej...
Powrót