Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od dnia 01 grudnia 2022 r. Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła / ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny) i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 […]

Czytaj dalej...

Ponowne zapytanie ofertowe – świadczenie usług opiekuńczych

Więcej informacji

Czytaj dalej...

UWAGA wypłaty dodatków!

Informujemy, iż wypłaty dodatku węglowego oraz na inne źródła ogrzewania zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług opiekuńczych

Więcej informacji

Czytaj dalej...

Dodatek dla gospodarstw domowych – ogrzewanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach obsługuje sprawy wyłącznie mieszkańców gminy wiejskiej Pabianice, a więc mieszkańców okolicznych wsi. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych Klauzula RODO – podpisaną należy dołączyć razem z wnioskiem Wnioski można składać: […]

Czytaj dalej...

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dla dzieci z województwa łódzkiego możliwy jest wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS: w Horyńcu Zdroju – w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego), […]

Czytaj dalej...

Pomoc obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres […]

Czytaj dalej...

UWAGA PRACA ZDALNA OD 20.01.2022 r.

Informujemy, iż od dnia 20.01.2022 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach będzie pracować zdalnie. Pracownicy socjalni- kontakt m.in. w sprawie dodatku osłonowego: p. Bożena Ziółkowska tel.: 664 095 974 p. Renata Bednarek tel.: 664 091 403 p. Beata Stachura tel.: 664 093 503 Wnioski na dodatek osłonowy można składać […]

Czytaj dalej...

Świadczenie wychowawcze 500 + do ZUS

Jeszcze do końca maja gminy będą kontynuować wypłatę przyznanych już świadczeń z programu Rodzina 500+, a ZUS  stopniowo będzie przejmował od nich obsługę programu. W pierwszej kolejności od stycznia ZUS zacznie przyjmować wnioski od rodziców, którzy do tej pory nie korzystali z tego świadczenia np. na  nowo narodzone dzieci. Od nowego roku rodzic, który obecnie nie pobiera świadczenia 500+ na swoje dziecko, aby uzyskać prawo do świadczenia do 31 maja 2022 r., musi złożyć […]

Czytaj dalej...

„16 Dni Bez Przemocy”

W związku z trwającą   Kampanią  „16 Dni Bez Przemocy”   w dniach od 25 listopada – 10 grudnia 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pabianicach udostępnia kontakt telefoniczny do specjalistów: Beata Stachura – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie    dyżur : piątek w godz. 9-15 tel. 664 093 503 Renata Bednarek – sekretarz Gminnej […]

Czytaj dalej...
Powrót