Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 realizowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie usługi asystenta dla Gminy Pabianice wynosi: 22 236,00 zł

Całkowita kwota środków finansowanych z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu łącznie z kosztami obsługi programu wynosi: 22 236,00 zł

Celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Usługi asystenta będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Planowana łączna liczba godzin wsparcia asystenta dla uczestników programu na terenie gminy Pabianice wynosi 360 godzin.

Plakat


Powrót