Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi psychologa dla mieszkańców mieszkania chronionego w Petrykozach

Zamówienie

Czytaj dalej...

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Dla mieszkańców powiatu pabianickiego

Czytaj dalej...

Mieszkańcy gminy Pabianice mogą skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mieszkanie chronione wspierane – od lipca 2021 r. uruchomione zostanie mieszkanie chronione wspierane dla 2 mieszkańców gminy. Lokal zapewni Gmina Pabianice, a wyposażenie zostanie sfinansowane ze środków projektu. Mieszkańców wspierać będzie pracownik socjalny oraz psycholog.

Czytaj dalej...

Klub dla osób niesamodzielnych otwarty.

Klub dla Osób Niesamodzielnych „Biedroneczki” od stycznia 2021 r. prowadzony jest przez Fundację Idee Społeczne FIDEES. Informacje o działalności klubu można uzyskać na stronie internetowej fundacji https://www.fidees.org/centrum-pracus/ Rekrutacja nadal jest prowadzona przez GOPS Pabianice.

Czytaj dalej...

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

ZARZĄDZENIE NR 25.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Klubie osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, działającego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. Na podstawie § 10 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach przyjętego Uchwałą Nr NR XXVII/204/2020 Rady Gminy […]

Czytaj dalej...

Wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi transportowej dla uczestników Klubu dla osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej

Zamówienie

Czytaj dalej...

Świadczenie usługi instruktora w zakresie zajęć komputerowych dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej

Zamówienie

Czytaj dalej...

Świadczenie usługi instruktora/trenera sportu w zakresie zajęć ruchowych dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej

Zamówienie

Czytaj dalej...

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19

DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI KLUBU DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W GMINIE PABIANICE PODSTAWA PRAWNA Rekomendacje GIS, MZ i MRPiPS dotyczące działalności placówek pobytu dziennego z dnia 20 maja 2020 r. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. z 2020, poz. 374 […]

Czytaj dalej...
Powrót