Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Harmonogram pracy klubu „Biedroneczki”

Link do strony

Czytaj dalej...

Informacja dotycząca trwałości projektu „Pracuś”

Informacja dotycząca trwałości projektu „Pracuś” Z dniem 30 listopada 2023 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Mieszkanie chronione” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach w ramach partnerskiego projektu „Pracuś” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego […]

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi psychologa dla mieszkańców mieszkania chronionego w Petrykozach

Zamówienie

Czytaj dalej...

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Dla mieszkańców powiatu pabianickiego

Czytaj dalej...

Mieszkańcy gminy Pabianice mogą skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mieszkanie chronione wspierane – od lipca 2021 r. uruchomione zostanie mieszkanie chronione wspierane dla 2 mieszkańców gminy. Lokal zapewni Gmina Pabianice, a wyposażenie zostanie sfinansowane ze środków projektu. Mieszkańców wspierać będzie pracownik socjalny oraz psycholog.

Czytaj dalej...

Klub dla osób niesamodzielnych otwarty.

Klub dla Osób Niesamodzielnych „Biedroneczki” mieszczący się w Woli Żytowskiej (Wola Żytowska 4, 95-200 Pabianice) od stycznia 2021 r. prowadzony jest przez Fundację Idee Społeczne FIDEES. Informacje o działalności klubu można uzyskać na stronie internetowej fundacji https://www.fidees.org/centrum-pracus/klub-biedroneczki/ Rekrutacja nadal jest prowadzona przez GOPS Pabianice.

Czytaj dalej...

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

ZARZĄDZENIE NR 25.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Klubie osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, działającego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. Na podstawie § 10 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach przyjętego Uchwałą Nr NR XXVII/204/2020 Rady Gminy […]

Czytaj dalej...

Wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi transportowej dla uczestników Klubu dla osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej

Zamówienie

Czytaj dalej...

Świadczenie usługi instruktora w zakresie zajęć komputerowych dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej

Zamówienie

Czytaj dalej...
Powrót