Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice (gminy wiejskiej), tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych- nr 1

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych – załącznik do wniosku nr 1

Oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18. roku życia – załącznik do wniosku nr 1

Wniosek o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych dla rodzica, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – nr 2

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych  – załącznik do wniosku nr 2

Osoby posiadające Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych, po spełnieniu wymogów formalnych, mogą skorzystać ze zniżek dla mieszkańców Gminy Pabianice w postaci:

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia dziecka dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych – do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka, na które się wnioskuje oraz kserokopię Wojewódzkich Kart Rodzin Wielodzietnych każdego członka rodziny wielodzietnej.
Wniosek o wypłatę świadczenia osoba uprawniona winna złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.


Powrót