Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kontakt

Wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach składają wyłącznie mieszkańcy Gminy Wiejskiej Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach

Adres: 95-200 Pabianice ul. Łaska 3/5
tel. kom. 668 374 148

e-mail: gops@pabianice.gmina.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej GOPS Pabianice na platformie ePUAP: /GOPSGminaPabianice/SkrytkaESP

Kierownik: Magdalena Mielczarek
e-mail: magdalena.mielczarek@pabianice.gmina.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach obsługuje mieszkańców gminy wiejskiej, a więc mieszkańców okolicznych wsi.

Godziny pracy:

  • poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 16:00
  • wtorek – piątek: od godz. 7:15 do godz. 15:15

st. pracownik socjalny – Beata Stachura – nr tel. 664-093-503,
st. pracownik socjalny – Bożena Ziółkowska – nr tel. 664-095-974

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny – nr tel: 795-148-401

Zespół interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie
Cele: diagnoza problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w gminie Pabianice oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy – Beata Stachura nr tel. 664-093-503,
sekretariat GOPS – 668-374-148


Powrót