Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacje o projekcie

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim – „PRACUŚ”

Fundusze unijne oraz  współpraca samorządów z Fundacją Idee Społeczne FIDEES przyczyniły się do realizacji  dodatkowych usług społecznych  i zdrowotnych dla mieszkańców powiatu pabianickiego.
Projekt „PRACUŚ” realizowany jest od 01.07.2020 r. do 30.11.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.330.966,63 zł i obejmuje 4.797.666,11 zł dofinansowania ze środków unijnych oraz wkład własny.

Lider:
Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie

Partnerzy:
Gmina Pabianice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
Powiat Pabianicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Fundacja Idee Społeczne FIDEES

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.11.2023 r. 76 miejsc świadczenia usług społecznych dla 277 osób (164K i 133M) w formie:
• usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M),
• asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M),
• klubu dla osób niesamodzielnych – 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M),
• mieszkania chronionego dla 2 mieszkańców Gminy Pabianice (1K i 1M),
• świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M)
• klubu dla osób niesamodzielnych – 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M),
• dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110 K i 90M) powiatu pabianickiego.

Mieszkańcy Gminy Pabianice mogą skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pabianicach w formie Klubu osób niesamodzielnych prowadzonego w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej – to miejsce, w którym zadbamy, aby każdy uczestnik czuł się ważny, potrzebny i sprawny.

W ramach uczestnictwa w Klubie uczestnicy projektu mogą skorzystać: z zajęć ruchowych 4 godziny w tygodniu, zajęć usprawniających manualnie i intelektualnie 4 godz. w tygodniu, nauki obsługi smartfona i komputera 2 godz. w tygodniu, wsparcia psychologicznego oraz usług prawnika, a dodatkowo dwa razy w miesiącu wyjechać grupowo do kina, teatru lub na basen.

Klub osób niesamodzielnych

adres: Wola Żytowska 4, 95-200 Pabianice
godziny otwarcia:
wtorek: 9:00-15:00
czwartek: 9:00-15:00
piątek: 9:00-15:00

Klubu dla Osób Niesamodzielnych „Biedroneczki” od stycznia 2021 r. prowadzony jest przez Fundację Idee Społeczne FIDEES, Informacje o działalności klubu można uzyskać można uzyskać na stronie internetowej fundacji https://www.fidees.org/centrum-pracus/

Rekrutacja nadal jest prowadzona przez GOPS Pabianice.

Ponadto uruchomiona została już wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Informacje o działalności wypożyczalni można uzyskać na stronie internetowej PCPR:
http://pcpr-pabianice.pl/?page_id=1614

W ramach projektu PRACUŚ Fundacja Idee Społeczne uruchamia wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Hucie Dłutowskiej. Planowany termin uruchomienia wypożyczalni to styczeń 2021 r.
Wypożyczalnia przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców powiatu pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Dłutów, Pabianice, Ksawerów i Dobroń.

Wypożyczalnia będzie czynna w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Sprzęt będzie odbierany przez firmę transportową lub opiekuna osoby niesamodzielnej i dostarczany do jego miejsca zamieszkania. Sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie, skorzysta z niego łącznie 90 osób.

Osoby korzystające ze sprzętu będą mogły również uzyskać wsparcie fizjoterapeuty. Po dostarczeniu sprzętu do domu będzie na miejscu wyjaśniał, jak prawidłowo go używać oraz pokaże odpowiednie pozycje ułożeniowe i ćwiczenia.

GOPS.010.12.2020

ZARZĄDZENIE NR 29.2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach

z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Klubie osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, działającego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Zarządzenie


Powrót