Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja

W związku z przyznaniem Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pabianicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu nr FELD.07.09-IP.01-0012/23 pn. CUŚ dla pabianickiego informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie. Beneficjentem projektu może być osoba z niepełnosprawnością potrzebująca wsparcia drugiej osoby w samodzielnym funkcjonowaniu lub opiece.

Zgłoszenia osobiście w GOPS Pabianice, ul. Łaska 3/5 lub  telefonicznie z pracownikiem socjalnym – Aleksandra Pasek, nr tel. 664-091-403.


Powrót