Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przycisk Sieci Życia®: mała rzecz – wielka sprawa

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej sieci RatunkowejPrzycisk Sieci Życia®: mała rzecz – wielka sprawa! Nasze życie może się zmienić w jednej chwili. Tracimy bliską osobę, zdrowie, dom, dorobek całegożycia. Na niektóre z tych zdarzeń nie mamy wpływu. Są jednak takie sytuacje,…kiedy ryzyko stratymożemy znacznie ograniczyć, a nawet całkiem wyeliminować. Warto zawczasu o tym pomyśleć.Nie liczyć na […]

Czytaj dalej...

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 roku

Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych (tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem dostarczającym paliwo gazowe) w gospodarstwie domowym: – wykorzystuje jako główne […]

Czytaj dalej...

Dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od dnia 01 grudnia 2022 r. Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła / ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny) i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 […]

Czytaj dalej...

Dodatek dla gospodarstw domowych – ogrzewanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach obsługuje sprawy wyłącznie mieszkańców gminy wiejskiej Pabianice, a więc mieszkańców okolicznych wsi. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wnioski można składać: osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 3/5 drogą elektroniczną za pośrednictwem […]

Czytaj dalej...

Dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach obsługuje sprawy wyłącznie mieszkańców gminy wiejskiej Pabianice, a więc mieszkańców okolicznych wsi. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wnioski można składać: osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 3/5 drogą elektroniczną za pośrednictwem […]

Czytaj dalej...

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dla dzieci z województwa łódzkiego możliwy jest wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS: w Horyńcu Zdroju – w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego), […]

Czytaj dalej...
Powrót