Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dla dzieci z województwa łódzkiego możliwy jest wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS: w Horyńcu Zdroju – w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego), […]

Czytaj dalej...

Pomoc obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres […]

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe – opaski bezpieczeństwa

Unieważnienie zapytania ofertowego Zmiana zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe Klauzula informacyjna Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Czytaj dalej...

Wiele twarzy uzależnienia od alkoholu

Wiele twarzy uzależnienia od alkoholu

Czytaj dalej...

UWAGA PRACA ZDALNA OD 20.01.2022 r.

Informujemy, iż od dnia 20.01.2022 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach będzie pracować zdalnie. Pracownicy socjalni- kontakt m.in. w sprawie dodatku osłonowego: p. Bożena Ziółkowska tel.: 664 095 974 p. Renata Bednarek tel.: 664 091 403 p. Beata Stachura tel.: 664 093 503 Wnioski na dodatek osłonowy można składać […]

Czytaj dalej...

Dodatek osłonowy

Kryterium dochodowe Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają: 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,  możesz starać się dodatek osłonowy. UWAGA! W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, […]

Czytaj dalej...

Świadczenie wychowawcze 500 + do ZUS

Jeszcze do końca maja gminy będą kontynuować wypłatę przyznanych już świadczeń z programu Rodzina 500+, a ZUS  stopniowo będzie przejmował od nich obsługę programu. W pierwszej kolejności od stycznia ZUS zacznie przyjmować wnioski od rodziców, którzy do tej pory nie korzystali z tego świadczenia np. na  nowo narodzone dzieci. Od nowego roku rodzic, który obecnie nie pobiera świadczenia 500+ na swoje dziecko, aby uzyskać prawo do świadczenia do 31 maja 2022 r., musi złożyć […]

Czytaj dalej...

Mieszkanie chronione już otwarte.

Osoby z niepełnosprawnościami zaliczają się do grupy najbardziej narażonej na wkluczanie społeczne. Często, po epizodach choroby i pobytach w szpitalu, ich sytuacja osobista bardzo się komplikuje, niejednokrotnie nie mają też zagwarantowanej możliwości powrotu do domu rodzinnego bądź samodzielnego życia w lokalnej społeczności. Dla tych osób, po długich oczekiwaniach, na początku sierpnia 2021 roku zostało uruchomione […]

Czytaj dalej...

Dobry Start od lipca tylko elektronicznie

Jak składać wniosek od 1 lipca? Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:  przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia przez bankowość elektroniczną przez portal PUE ZUS. Wnioski należy składać do 30 listopada. Obsługą zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie będzie już możliwe składanie wniosków w wersji papierowej. Osoby […]

Czytaj dalej...

Zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach, zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. Informacje

Czytaj dalej...
Powrót