Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dodatek dla gospodarstw domowych – ogrzewanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach obsługuje sprawy wyłącznie mieszkańców gminy wiejskiej Pabianice, a więc mieszkańców okolicznych wsi. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych Klauzula RODO – podpisaną należy dołączyć razem z wnioskiem Wnioski można składać: […]

Czytaj dalej...

Wypłaty dodatku węglowego

Informujemy, iż wypłaty dodatku węglowego zostaną zrealizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez gminę środków z budżetu państwa.

Czytaj dalej...

Dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach obsługuje sprawy wyłącznie mieszkańców gminy wiejskiej Pabianice, a więc mieszkańców okolicznych wsi. Pobierz wniosek o dodatek węglowy Klauzula RODO – pobierz i dołącz do wniosku Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w […]

Czytaj dalej...

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dla dzieci z województwa łódzkiego możliwy jest wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS: w Horyńcu Zdroju – w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego), […]

Czytaj dalej...

Pomoc obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres […]

Czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe – opaski bezpieczeństwa

Unieważnienie zapytania ofertowego Zmiana zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe Klauzula informacyjna Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Czytaj dalej...

Wiele twarzy uzależnienia od alkoholu

Wiele twarzy uzależnienia od alkoholu

Czytaj dalej...

UWAGA PRACA ZDALNA OD 20.01.2022 r.

Informujemy, iż od dnia 20.01.2022 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach będzie pracować zdalnie. Pracownicy socjalni- kontakt m.in. w sprawie dodatku osłonowego: p. Bożena Ziółkowska tel.: 664 095 974 p. Renata Bednarek tel.: 664 091 403 p. Beata Stachura tel.: 664 093 503 Wnioski na dodatek osłonowy można składać […]

Czytaj dalej...

Dodatek osłonowy

Kryterium dochodowe Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają: 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,  możesz starać się dodatek osłonowy. UWAGA! W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, […]

Czytaj dalej...

Świadczenie wychowawcze 500 + do ZUS

Jeszcze do końca maja gminy będą kontynuować wypłatę przyznanych już świadczeń z programu Rodzina 500+, a ZUS  stopniowo będzie przejmował od nich obsługę programu. W pierwszej kolejności od stycznia ZUS zacznie przyjmować wnioski od rodziców, którzy do tej pory nie korzystali z tego świadczenia np. na  nowo narodzone dzieci. Od nowego roku rodzic, który obecnie nie pobiera świadczenia 500+ na swoje dziecko, aby uzyskać prawo do świadczenia do 31 maja 2022 r., musi złożyć […]

Czytaj dalej...
Powrót