Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć


ZARZĄDZENIE NR 25.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Klubie osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, działającego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.


Na podstawie § 10 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach przyjętego Uchwałą Nr NR XXVII/204/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 8 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2569) zarządza się, co następuje:


§ 1. Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zawiesza się zajęcia stacjonarne w Klubie osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, działającym w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach od dnia 26 października 2020 r. do 08 listopada 2020.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pabianicach
Magdalena Mielczarek


Klub osób niesamodzielnych – zawieszenie działalności


Powrót