Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Dla mieszkańców powiatu pabianickiego

Czytaj dalej...

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Link do strony

Czytaj dalej...

500 plus. Terminy składania wniosków na 2021/2022

Od 1 lutego drogą elektroniczną można składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku drogą tradycyjną będzie możliwe od 1 kwietnia. Wniosek o wypłatę świadczenia drogą elektroniczną będzie można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia. Szybsze złożenie wniosków wiąże się z tym, że wcześniej pieniądze trafią na nasze […]

Czytaj dalej...

Mieszkańcy gminy Pabianice mogą skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mieszkanie chronione wspierane – od lipca 2021 r. uruchomione zostanie mieszkanie chronione wspierane dla 2 mieszkańców gminy. Lokal zapewni Gmina Pabianice, a wyposażenie zostanie sfinansowane ze środków projektu. Mieszkańców wspierać będzie pracownik socjalny oraz psycholog.

Czytaj dalej...

Klub dla osób niesamodzielnych otwarty.

Klub dla Osób Niesamodzielnych „Biedroneczki” od stycznia 2021 r. prowadzony jest przez Fundację Idee Społeczne FIDEES. Informacje o działalności klubu można uzyskać na stronie internetowej fundacji https://www.fidees.org/centrum-pracus/ Rekrutacja nadal jest prowadzona przez GOPS Pabianice.

Czytaj dalej...

Program „Czyste powietrze”

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. […]

Czytaj dalej...

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

ZARZĄDZENIE NR 25.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Klubie osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, działającego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. Na podstawie § 10 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach przyjętego Uchwałą Nr NR XXVII/204/2020 Rady Gminy […]

Czytaj dalej...

Wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi transportowej dla uczestników Klubu dla osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej

Zamówienie

Czytaj dalej...

Świadczenie usługi instruktora w zakresie zajęć komputerowych dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej

Zamówienie

Czytaj dalej...

Świadczenie usługi instruktora/trenera sportu w zakresie zajęć ruchowych dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej

Zamówienie

Czytaj dalej...
Powrót