Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dla dzieci z województwa łódzkiego możliwy jest wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Horyńcu Zdroju – w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
  • w Iwoniczu Zdroju – w terminie od 14 lipca do 3 sierpnia 2022 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

Termin składania wniosków to 13 maja 2022 r. Pierwszeństwo mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerami telefonu:

 (42) 665 07 29 i (42) 665 07 13.


Powrót