Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacje o projekcie

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim – „PRACUŚ”

Fundusze unijne oraz  współpraca samorządów z Fundacją Idee Społeczne FIDEES przyczyniły się do realizacji  dodatkowych usług społecznych  i zdrowotnych dla mieszkańców powiatu pabianickiego.

Projekt „PRACUŚ” realizowany będzie od 1.07.2020 r. do 30.06.2023 r. Jego całkowita wartość wynosi 5.330.966,63 zł. i obejmuje 4.797.666,11 zł dofinansowania ze środków unijnych oraz wkład własny.

Mieszkańcy Gminy Pabianice będą mogli skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pabianicach w formie:

Klub osób niesamodzielnych prowadzony w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej – to miejsce, w którym zadbamy, aby każdy uczestnik czuł się ważny, potrzebny i sprawny. W ramach uczestnictwa w Klubie uczestnicy projektu będą mogli skorzystać: z zajęć ruchowych 4 godziny w tygodniu, zajęć usprawniających manualnie i intelektualnie 4 godz. w tygodniu, z nauki obsługi smartfona i komputera 2 godz. w tygodniu, wsparcia psychologicznego oraz usług prawnika, a dodatkowo dwa razy w miesiącu wyjechać grupowo do kina, teatru lub na basen.

W ramach projektu PRACUŚ Fundacja Idee Społeczne uruchamia wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Hucie Dłutowskiej. Planowany termin uruchomienia wypożyczalni to styczeń 2021 r.

Wypożyczalnia przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców powiatu pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Dłutów, Pabianice, Ksawerów i Dobroń.

Wypożyczalnia będzie czynna w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Sprzęt będzie odbierany przez firmę transportową lub opiekuna osoby niesamodzielnej i dostarczany do jego miejsca zamieszkania. Sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie, skorzysta z niego łącznie 90 osób.

Osoby korzystające ze sprzętu będą mogły również uzyskać wsparcie fizjoterapeuty. Po dostarczeniu sprzętu do domu będzie na miejscu wyjaśniał, jak prawidłowo go używać oraz pokaże odpowiednie pozycje ułożeniowe i ćwiczenia.


Powrót