Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenie wychowawcze (500+)

Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice (gminy wiejskiej) tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +)

Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i/lub świadczenia wychowawczego:
http://lodz.uw.gov.pl/data/other/oswiadczenie_dla_potrzeb_ustalenia_ustaw_3.pdf– do wypełnienia dla osób lub członków rodziny tej osoby, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci, którzy przebywają poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

WZÓR oświadczenia dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i/lub świadczenia wychowawczego:
http://lodz.uw.gov.pl/data/other/oswiadczenie_-_wzor_wypelnienia_1.pdf

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań:
http://lodz.uw.gov.pl/data/other/oswiadczenie_pod_odpowiedzialnoscia_karn_4.pdf

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.


Powrót