Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Terminy składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, iż od dnia 01.07.2020 r. drogą elektroniczną [przy pomocy portalu utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (https://empatia.mpips.gov.pl/); portalu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma usług elektronicznych ZUS); banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych] osoby uprawnione mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 o przyznanie świadczeń:

– z programu Dobry Start (300+) tzw. ,,wyprawka szkolna”. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł;

– zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (kryterium dochodowe 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł na osobę w rodzinie);

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kryterium dochodowe od 1 października 2020 r. będzie wynosiło 900 zł na osobę w rodzinie).

Ponadto, informujemy, iż wnioski o świadczenia na nowy okres zasiłkowy w formie tradycyjnej – papierowej będą przyjmowane od 01.08.2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, natomiast drogą papierową od 1 kwietnia 2021r.


Powrót