Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach, zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. Informacje

Czytaj dalej...

Program „Wspieraj Seniora”

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc. Na czym polega program Program […]

Czytaj dalej...

Ośrodek zamknięty!

UWAGA!Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zamknięty do odwołania. Pracujemy zdalnie. Obsługa interesanta możliwa będzie tylko telefonicznie lub za pośrednictwem: https://empatia.mpips.gov.pl/…/lista-dostepnych… https://epuap.gov.pl/wps/myportal Kontakt do Ośrodka: tel.: 668 374 148 e-mail: gops@pabianice.gmina.pl e-puap: /GOPSGminaPabianice/SkrytkaESP Kontakt w sprawie:Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego (500 +), Dobrego Startu (300 +), Funduszu Alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny – tel. 694-824-825 Kontakt do […]

Czytaj dalej...

Terminy składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, iż od dnia 01.07.2020 r. drogą elektroniczną [przy pomocy portalu utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (https://empatia.mpips.gov.pl/); portalu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma usług elektronicznych ZUS); banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych] osoby uprawnione mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 o przyznanie świadczeń: – […]

Czytaj dalej...

Złóż wniosek o świadczenie „Dobry Start” 300 zł dla ucznia.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku […]

Czytaj dalej...

Reaguj na przemoc

Reaguj na przemoc

Przemoc w rodzinie to: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy! […]

Czytaj dalej...

Konkurs plastyczno-literacki dla rodzin wielodzietnych

Z okazji „Regionalnego Centrum Dnia Rodziny” Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje konkurs plastyczno – literacki. Rodziny wielodzietne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Regulamin konkursu w załączeniu. Regulamin Konkursu Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka-KONKURS

Czytaj dalej...

Wigilia projektu droga do aktywności zawodowej

Wigilia projektu droga do aktywności zawodowej

Beneficjenci projektu „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w grudniu zakończyli udział w projekcie. Ostatnim elementem działań o charakterze środowiskowym był udział w spotkaniu wigilijnym podsumowującym projekt. Kolacja została zorganizowana dla wszystkich uczestników projektu oraz ich rodzin. Odbyła się w Restauracji „Salem” w Pabianicach. Beneficjenci projektu oraz ich dzieci otrzymali prezenty okolicznościowe. Uczestnicy projektu zrealizowali wszystkie działania w ramach projektu, […]

Czytaj dalej...
Powrót