Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Terminy składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, iż od dnia 01.07.2020 r. drogą elektroniczną [przy pomocy portalu utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (https://empatia.mpips.gov.pl/); portalu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma usług elektronicznych ZUS); banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych] osoby uprawnione mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 o przyznanie świadczeń: – […]

Czytaj dalej...

Złóż wniosek o świadczenie „Dobry Start” 300 zł dla ucznia.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku […]

Czytaj dalej...

Reaguj na przemoc

Reaguj na przemoc

Przemoc w rodzinie to: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy! […]

Czytaj dalej...

Konkurs plastyczno-literacki dla rodzin wielodzietnych

Z okazji „Regionalnego Centrum Dnia Rodziny” Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje konkurs plastyczno – literacki. Rodziny wielodzietne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Regulamin konkursu w załączeniu. Regulamin Konkursu Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka-KONKURS

Czytaj dalej...

Wigilia projektu droga do aktywności zawodowej

Wigilia projektu droga do aktywności zawodowej

Beneficjenci projektu „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w grudniu zakończyli udział w projekcie. Ostatnim elementem działań o charakterze środowiskowym był udział w spotkaniu wigilijnym podsumowującym projekt. Kolacja została zorganizowana dla wszystkich uczestników projektu oraz ich rodzin. Odbyła się w Restauracji „Salem” w Pabianicach. Beneficjenci projektu oraz ich dzieci otrzymali prezenty okolicznościowe. Uczestnicy projektu zrealizowali wszystkie działania w ramach projektu, […]

Czytaj dalej...
Powrót